OLENDERSKIE CMENTARZE


Projekt "Olenderskie cmentarze" polega na ocaleniu od zapomnienia ostatnich śladów obecności kolonistów olenderskich zamieszkujących powiat sochaczewski od XVIII wieku do roku 1945. Idee wielokulturowości i pokojowego współżycia różnych nacji, kultur i religii tak nam bliskie współcześnie są obecne w Polsce od wieków - chcemy je przypominać, kultywować, a także edukować młodzież.


Projekt składa się z kilku integralnych elementów. Pierwszy etap stanowiło uporządkowanie i/lub oznakowanie kilku cmentarzy znajdujących się na terenie gminy Brochów. W 2007 roku zrobiliśmy to w następujących miejscowościach - Śladów, Miszory, Famułki Łazowskie, Władysławów, Kromnów, Piaski Królewskie oraz Karolinów (w gminie Kampinos). Na wszystkich nekropoliach umieściliśmy tablice z informacjami na temat osadnictwa olenderskiego. Na kilku cmentarzach (Famułki, Śladów, Piaski i Miszory) wycięliśmy krzewy uniemożliwiające dostęp i zwiedzanie.

Miniprzewodnik
Mapa cmentarzy

Kolejnym etapem realizacji projektu było zorganizowanie konferencji naukowej pn. "Ślady obcych kultur na Mazowszu Zachodnim", która odbyła się w czerwcu 2008 roku. Zaproszeni specjaliści - dr Paweł Fijałkowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Jerzy Szałygin - twórca "Katalogu zabytków osadnictwa olenderskiego w Polsce" (holland.org.pl) przedstawili historię osadnictwa olenderskiego oraz żydowskiego na Mazowszu. Spotkanie przeznaczone było dla nauczycieli oraz pasjonatów historii. W oparciu o materiały z konferencji nauczyciele stworzyli tematyczne lekcje historii traktujące o wielokulturowej przeszłości regionu.

Czytaj więcej...

Również w czerwcu 2008 roku Stowarzyszenie zorganizowało Rajd Rowerowy Olenderskim Szlakiem. Rowerzyści poznali na trasie historię osadnictwa olenderskiego na Mazowszu, zobaczyli kilka uratowanych od zapomnienia cmentarzy. Nie zabrakło także innych atrakcji takich jak: mazowiecka wieś, rzeka Wisła, inne zabytki (Bazylika w Brochowie - miejsce chrztu Fryderyka Chopina czy najstarszy dwór szlachecki na Mazowszu w Górkach) oraz przyroda Puszczy Kampinoskiej. Impreza ma charakter cykliczny - w 2009 roku odbyła się druga edycja rajdu. Każdy rajd kończy się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Śladowie wspólnym piknikiem.

I Edycja
II Edycja

Pod koniec roku 2009 Stowarzyszenie wydało publikację "Olendrzy w powiecie sochaczewskim" autorstwa naszego kolegi Marcina Prengowskiego. Relacja ze spotkania promocyjnego:

Relacja

Marcin Prengowski wykonał również inwentaryzację cmentarzy ewangelickich na obszarze od Gąbina do Kazunia. Projekt został zrealizowany przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zbiorcze wyniki tej inwentaryzacji, wraz z listą nazwisk na nagrobkach znajdują się poniżej.
Rezultaty inwentaryzacji - plik *xls

W 2009 roku Projekt Olenderski otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Kierunek Kultura (www.promocjaprzezkulture.pl) zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (www.mckis.waw.pl).

Informacja na stronie MCKiS

Czytaj więcej...

Od początku realizacji tego szerokiego projektu spotykamy się z życzliwością lokalnych społeczności, ogromnym wsparciem samorządów oraz instytucji a także pomocą prywatnych osób. Do najważniejszych instytucji wspomagających należą Urząd Gminy w Brochowie, Kampinoski Park Narodowy oraz Szkoła Podstawowa w Śladowie.
Korzystamy również z dotacji uzyskiwanych w ramach konkursów ogłaszanych przez Fundację Rozwoju Wsi Polskiej im. Macieja Rataja oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.